top of page

Rapport

ARBETSLIVSKRIMINALITET – ETT HOT MOT GOD PRODUKTIVITETSTILLVÄXT


I januari presenterade ANSVAR SÄKERHET sin expertrapport som vi fått i uppdrag att skriva av regeringens Produktivitetskommission (Fi 2023:03) och deras ordförande Hans Lindblad.


Sammanfattningsvis 


 ⁃ Arbetslivskriminalitet är nu så omfattande att den blivit samhällshotande och som på sikt försämrar Sveriges ekonomi. 


 ⁃ Arbetslivskriminalitet utgör ett skatteundandragande på flera hundra miljarder varje år,


 ⁃ Seriösa företag och vita arbetstillfällen slåss ut,


 ⁃ Seriösa bolag tvingas ofrivilligt in i en svart/grå sektor för att överleva,


 ⁃ Antalet illegala som verkar i Sverige är i mörkertal men 10 000-tals tros befinna sig här illegalt,


- Lönenivå för de som arbetar illegalt är i dag runt 40-50 kr i timmen.


Rapporten har utarbetats av ANSVARET SÄKERHET sammanställts och författats av Hans Jeppsson på uppdrag av ANSVAR SÄKERHET. Bild: kommissionens ordförande Hans Lindblad och vår författare Hans JeppsonLäs rapporten:


Rapport Arbetslivskriminalitet
.pdf
Ladda ner PDF • 4.35MB

Kontakt för journalister och redaktioner: Jessica Löfström, 070 774 87 58 


Comments


bottom of page