top of page

Kära uppdragsgivare och läsare!

Här kommer ett färskt nyhetsbrev för mars, med nya spännande nyheter och intressanta händelser!


NY SAMARBETSPARTNER - MICASA

Vi fortsätter att imponeras av våra uppdragsgivares kraft att stävja arbetslivskriminalitet i fastighetsbranschen. En av de aktörerna som aktivt arbetar mot osunda leverantörer och entreprenörer och vill stärka de seriösa aktörerna är MICASA. Som ett led i det arbetet med att bidra till sunt samhälle så har de valt att samarbeta med ANSVAR SÄKERHET i deras förvaltningstjänster.

Tillsammans har vi förstärkt deras avtal, vi kommer att mer djupgående granska de bolag som de vill teckna ramavtal med och vi kommer även att planera för oannonserade arbetsplatskontroller i deras verksamhet för att säkerställa att inga oseriösa bolag agerar i Micasas fastigheter.

Med anledning av detta samarbete har vi ställt några frågor till Micasa:

Varför tycker Micasa att det är viktigt att förstärka avtal med förstärkande tilläggsklausuler?

”Micasa är ett kommunalt bolag med det unika uppdraget att äga och förvalta Stockholms stads omsorgsfastigheter. Vi tar det som en självklarhet att alla våra fastighetsrelaterade arbeten och entreprenader utförs under rättvisa förhållanden. Vi värdesätter även att våra upphandlingar genomförs med integritet och i en miljö av öppen konkurrens. För att stärka detta åtagande har vi påbörjat ett samarbete med ANSVAR SÄKERHET för vissa av våra förvaltningsuppdrag och ramavtal.”

Hur upplever era ramavtalsleverantörer det nya arbetssättet och de nya förstärkta avtalen?

"Vi på Micasa får stor hjälp från pålitliga leverantörer och entreprenörer. De stödjer oss när vi förnyar avtal och utvecklar sätt att göra kontroller på plats. Vi betonar i våra anbudsdokument att Micasa inte accepterar fusk eller svartarbete i våra tjänsteavtal.”

Märker ni någon skillnad i ert arbete med leverantörer/entreprenörer och för den delen även era medarbetare på Micasa?

”Vårt samarbete med ANSVAR SÄKERHET ökar tryggheten för oss på Micasa. Genom uppdaterade avtal och möjligheten till oannonserade arbetsplatskontroller, skickar vi en klar signal till våra partners. Micasa tar starkt avstånd från fusk och är aktivt engagerade i att motverka det.”


Foto: Emilie Melin, Micasa

På bilden från vänster Karl Frisell, Micasa, Jessica Löfström, ANSVAR SÄKERHET, Rebecca Falk, ANSVAR SÄKERHET och Örjan Rosvall, Micasa.


Äntligen är CSDDD här!

Den 15:e mars gav EU-länderna sitt godkännande till en ny EU-lag som rör företags ansvar gällande mänskliga rättigheter och miljö, kallad CSDDD. Trots vissa förändringar från det ursprungliga förslaget, innebär detta steg ett betydande framsteg, även om det endast kommer att omfatta mycket stora företag efter en serie kompromisser.

Mottagandet av detta beslut är positivt, även om många hade hoppats på en starkare överenskommelse från början. Ändå anses ett försvagat direktiv vara bättre än att sakna regleringar helt och hållet.

Tidigare var det tänkt att direktivet skulle gälla företag med minst 500 anställda och 150 miljoner euro i omsättning. Nu har denna tröskel höjts till att endast inkludera de allra största bolagen, med minst 1000 anställda och 450 miljoner euro i omsättning.

För företagen innebär CSDDD att genomförandet av due diligence-processer för värdekedjor blir en nödvändighet snarare än en valmöjlighet. Detta innebär att de aktivt ska identifiera och åtgärda eventuella negativa effekter som kan härledas från deras verksamhet, inklusive risker för kränkningar av mänskliga rättigheter. Detta kräver noggranna kartläggningar av värdekedjor och en aktiv hantering av eventuella problem som identifieras.

Med våra tjänster som innefattar due diligence i värdekedjan kan vi med stolthet stödja ert företags arbete med social hållbarhet och efterlevnad. Med ANSVAR SÄKERHET blir det lättare för er att vara i framkant när det gäller CSDDD, CSRD och kommande lagstiftning samt att hantera det sociala ansvarstagandet i verksamheten.

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet i det arbetet.

VI FINNS FÖR ER!

Vi finns alltid tillgängliga och redo för att hjälpa er. Önskar ni komma i kontakt med oss gällande bakgrundskontroller, arbetsplatskontroller, upphandlingsstöd, rådgivning eller dokumentskanning kontakta oss på info@ansvarsäkerhet.se eller ring till +46 (0) 10 175 90 09.


Comments


bottom of page