top of page

Kära uppdragsgivare och läsare!


Här kommer nytt nyhetsbrev för oktober, med nya spännande nyheter och intressanta händelser!


ANSVAR SÄKERHET Trippel ackrediterat hos ID06

ANSVAR SÄKERHET är nu det enda företaget som är trippel ackrediterat hos ID06. 1. ID06 Arbetsplatskontroller: Vi var det första bolaget som ackrediterats att utföra ID06 Arbetsplatskontroller.

2. ID06 Skanning: År 2023 blev vi ackrediterade som ID06 partner för skanning som gör att vi kan skanna pass och nationellt ID samt uppehållstillstånd via skanner för att säkerställa identiteten för personer som saknar E-ID som behöver ett ID06-kort.

3. ID06 Applikation: Nu har vi även fått ackreditering som ID06 partner för Applikation som innebär att vi använder oss av ett digitalt verktyg i samband med arbetsplatskontroller som säkerställer att kontrollerna utförs på ett säkert och effektivt sätt.


Läs mer om ID06 ackrediteringar och partnerskap på ID06: Partners - ID06






ANSVAR SÄKERHET fick ett uppdrag från regeringens produktivitetskommision


Vi har fått i uppdrag av regeringens produktivitetskommission att skriva rapport om arbetslivskriminalitet, om hur oseriösa företag, vars företrädare medvetet bryter mot lagar och avtal påverkar möjligheten för seriösa bolag att bedriva verksamhet.

De seriösa bolagen slås ut och en förflyttning sker när seriösa företag pressas in den grå/svarta sektorn för att överleva samt att förekomsten nu är så omfattande att det blivit samhällshotande. Uppdraget blir att analysera faktorer som påverkar produktivitetstillväxten samt lämna förslag för att höja produktiviteten i näringslivet och i den offentliga sektorn. Kommissionen vill därför belysa hur arbetslivskriminalitet, som svart arbetskraft, skattebrott, och avtalsbrott, liksom bedrägerier i flera branscher kan påverka produktivitet och tillväxt i den svenska ekonomin. Till hjälp att sammanfatta rapporten har ANSVAR SÄKERHET anlitat Hans Jeppson, tidigare statssekreterare, offentlig utredare, Byggmarknadskommissionen mm. Vi ser fram emot samarbetet med regeringen för att utveckla lösningar som kommer att bygga samhället och göra arbetslivet säkrare och tryggare för alla, ett bevis på att kvalitet alltid måste gå först i det dagliga arbetet med arbetsplatskontroller och granskning (bakgrundskontroll) av leverantörer/entreprenörer/företrädare.




Nya skyltar mot arbetslivskriminalitet i vårt samarbete för #TryggaVitaSäkra arbetsplatser!

Vi är stolta över att berätta att vi, i samarbete med våra fantastiska uppdragsgivare Vacse, har skapat nya skyltar för att bekämpa arbetslivskriminalitet och främja en säker arbetsmiljö. Dessa skyltar är en central del av vårt åtagande för trygga arbetsplatser och en rättvis arbetsmarknad.


De nya skyltarna tydliggör regler mot arbetslivskriminalitet och informerar anställda och besökare om deras rättigheter och skyldigheter. Genom att sprida medvetenhet om dessa regler skapar vi en arbetsmiljö som är trygg, vit och säker för alla.

En viktig del av vårt initiativ är att främja rapportering om oegentligheter. Skyltarna ger tydliga instruktioner om hur man kan rapportera arbetslivskriminalitet anonymt och säkert. Ditt modiga steg mot rättvisa kan göra en verklig skillnad och hjälpa oss att skapa en arbetsmiljö fri från oegentligheter.


Vi är djupt tacksamma för stödet från Vacse och alla våra samarbetspartners. Tillsammans fortsätter vi att bygga en arbetsmiljö som är trygg, rättvis och säker för alla.



VI FINNS FÖR ER!

Vi finns alltid tillgängliga och redo för att hjälpa er. Önskar ni komma i kontakt med oss gällande bakgrundskontroller, arbetsplatskontroller, upphandlingsstöd, rådgivning eller dokumentskanning kontakta oss på info@ansvarsäkerhet.se eller ring till +46 (0) 10 175 90 09.

Comentários


bottom of page