top of page

GDPR & DATASKYDD

Dataskydd

Den 25:e maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen inom hela EU. Ansvar Säkerhets dataskyddspolicy är framtagen för att följa förordningen. 

Dataskyddspolicy

I vår dataskyddspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. I policyn kan du också läsa om dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Har du frågor om vårt arbete med integritets- och dataskydd kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@ANSVAR.se

Om du har klagomål gällande Ansvar Säkerhets personuppgiftshantering ska du lämna dessa till Dataskyddsinspektionen.

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster eller söker arbete hos oss. När du anlitar Ansvar Säkerhet eller söker jobb hos oss, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Ansvar Säkerhet använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

Information vi samlar in

Informationen är både sådan som du lämnar till oss och som vi samlar in, nedan kan du läsa mer om den information vi samlar in för dig som kund, leverantör eller arbetssökande.

Kund
När du anlitar ANSVAR kommer vi att behöva information om vilka personer hos er som vi ska ha kontakt med. Det kan vara information såsom person- och kontaktuppgifter inklusive namn, e-postadress, titel samt mobiltelefonnummer.
Ansvar Säkerhet sparar dina uppgifter så länge de är nödvändiga för att vi ska kunna upprätthålla kundrelationen med dig. Radering sker när uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet att leverera tjänst eller på begäran av dig.

Leverantör
När vi inleder ett samarbete eller avtalsförhållande kommer vi att behöva information om vilka personer hos er som vi ska ha kontakt med.
Det kan vara information såsom person- och kontaktuppgifter inklusive namn, e-postadress, titel samt mobiltelefonnummer.

Hantering av information

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Ansvar Säkerhets tjänster samt för att kommunicera med dig. Detaljerad information om hur Ansvar Säkerhet specifikt behandlar personuppgifter får du i samband med anställning eller när du registrerar dig hos oss som kund eller arbetssökande. Leverantörer ges information i samband med att samarbete eller avtalsförhållande inleds.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Bevarande av personuppgifter

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig som kund eller anställd, och/eller så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider inom EU/EES.

Arbetssökande
När du söker arbete hos oss får du lämna samtycke för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter som insamlas under vår rekryteringsprocess. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke vilket leder till att din profil och således dina personuppgifter hos oss raderas. Observera att vår hantering av dina uppgifter även grundas på rättslig förpliktelse gällande Diskrimineringslagen.

Rätten att bli glömd
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Observera dock att det kan dock finnas rättsliga förpliktelser för Ansvar Säkerhet som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data.

bottom of page