top of page

BAKGRUNDSKONTROLL
AV FÖRETAG

Fördjupad bakgrundskontroll av

utstationerad/utlandsregistrerad verksamhet

ANSVAR SÄKERHETs expertis är granskning av arbetslivskriminalitet, särskilt när det gäller personalintensiva branscher och arbetskraft från Östeuropa.

Fördjupad bakgrundskontroll av utstationerad/utlandsregistrerad verksamhet är en komplett granskning av bland annat socialt ansvar, verksamhetsrisker, personal, löner, skatter och sociala avgifter, efterlevnad av regler om utstationering och utsändning, företrädarnas kopplingar till Sverige och andra utländska bolag. Data hämtas från myndighetsregister och databaser i Sverige och hemlandet, och omfattar 3 års historik. 

Bakgrundskontroll av svensk verksamhet  

Fördjupad granskning av bland annat socialt ansvar, verksamhetsrisker, personal, löner, skatter, sociala avgifter, annan historik (brottshistorik, negativ information) på företrädare i Sverige, sanktioner och förseelser, samt risker kring eventuella kopplingar till andra verksamheter i Sverige och utlandet. Data hämtas från öppna källor och myndighetsregister och omfattar 3 års historik.

Löpande granskning  

Bakgrundskontroller är en historisk och ögonblicksbild - den säger inget om framtiden. Vi erbjuder bevakning av bolaget mot väsentliga parametrar under projektets gång efter den första bakgrundskontrollen. 

Resultat: rapport med redovisning av risker, rekommendationer/åtgärder samt samlad bedömning beroende på upptäckta avvikelser:

HÖG RISK
MEDEL-HÖG RISK
MINDRE VÄSENTLIGA RISKER
INGA RISKER IDENTIFIERADE
bottom of page