top of page
Bakgrundskontroll _edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

BAKGRUNDSKONTROLL

Tjänsten BAKGRUNDSKONTROLL är avsedd att tillhandahålla omfattande och noggranna granskningar av företag och personer registrerade i Sverige och/eller i utlandet.

 

Bakgrundskontrollerna genomförs med hjälp av professionella och erfarna utredare specialiserade på skattejuridik i Sverige och Östeuropa, samt med bakgrund inom underrättelse och fördjupad granskning internationellt. 

 

Baserat på insamlad information presenteras, som resultat av bakgrundskontrollen, en bedömning av eventuella risker eller varningar som är förknippade med företag eller person. Detta kan inkludera bedömningar av finansiell stabilitet, juridiska problem, rykte och andra faktorer som kan påverka pålitlighet och seriositet.

 

ANSVAR SÄKERHETs bakgrundskontroller är ett effektivt verktyg för att förebygga och minska risker med arbetslivskriminalitet, genom att identifiera och undvika potentiella problem. Bakgrundskontroller är ett viktigt steg på vägen mot att skapa trygga, vita och säkra arbetsplatser.


För att få veta mer om de olika specifika bakgrundskontrollerna vi erbjuder, välj nedan

bottom of page