top of page

BAKGRUNDSKONTROLL
AV PERSONER

Fördjupad bakgrundskontroll av nyrekryteringar och befintliga anställda

Kontroll av personalia, ekonomi (inklusive taxerad inkomst, underskott/ överskott av kapital, ägarskap av fastigheter, betalningsanmärkningar, skulder och eventuella konkurser), rättsärenden (civilrättslig och brottshistorik), verifiering av CV (inklusive yrkeslivserfarenhet med kontroll av anställningsdatum och titel hos samtliga arbetsgivare och utbildning, i Sverige och utomlands), bolagsengagemang och exponering på internet och sociala medier.

Resultat: rapport med redovisning av risker, rekommendationer/åtgärder samt samlad bedömning beroende på upptäckta avvikelser:

HÖG RISK
MEDEL-HÖG RISK
MINDRE VÄSENTLIGA RISKER
INGA RISKER IDENTIFIERADE
bottom of page