top of page
modern-business-center-PYPJVBC_edited_edited_edited.jpg

UTBILDNING

Hur kontrollerar man socialt ansvar?

Känner du till aktuella lagar och regler? 

Vilka är de vanligaste uppläggen för fusk?

Transparent symbol Ansvar Säkerhet
Transparent symbol Ansvar Säkerhet
Transparent symbol Ansvar Säkerhet

Webinarier          Halvdag          Heldag

Ett flertal utbildningar inom arbetslivskriminalitet, bakgrundskontroll, skatteregler mm.

Arbetslivskriminalitet:

Nivå 1

Grundläggande utbildning i arbetslivskriminalitet och svartarbete

Nivå 2

Fördjupad utbildning: praktisk vägledning om hur man handlar upp och kontrollerar sina affärspartners

Nivå 3

Bakgrundskontroll i detalj: genomgång av kundcase

Utbildningar omfattar bland annat:

  • Lagar och regler, med särskilt fokus på utstationering

  • Upphandlingskrav

  • Omfattning och tillvägagångssätt för bakgrundskontroll av socialt ansvarstagande och arbetslivskriminalitet

  • Vad som är viktigt att tänka på vid arbetsplatskontroll

  • Bredare perspektiv kring den svarta ekonomin, organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt, och hur bristande socialt ansvar leder till multikriminalitet.

Dessutom så erbjuder vi en väldigt populär scenarioutbildning med verkliga rapporter som är avidentifierade där er organisation får ta ställning till hur de borde agera vid ett givet scenario, som bygger på polisens interna utbildningar. I dessa utbildningar ser organisationer tydligt var det finns brister i det interna arbetet med processer och rutiner, ansvarsfördelning och framför allt så blir det tydligt att det finns säkerhetsrisker som måste approcheras och hanteras.

Beroende på önskemål anpassar vi vårt innehåll. ANSVAR SÄKERHET utbildar bland annat i personsäkerhet, säkerhetstänkande och håller även öppna kurser tillsammans med våra partners.

 

Kontakta oss för mer information och följ oss på sociala medier!

bottom of page