top of page

ANSVAR SÄKERHETs medarbetare som ansvarar för affärsområde Upphandlingsstöd består av erfarna jurister med erfarenheter från statliga myndigheter, juristbyråer, due diligence samt specialister på LOU lagstiftningen.

 

Tjänsten UPPHANDLINGSSTÖD tillsammans med våra andra tjänster är en heltäckande lösning som utöver speciell- och expertframtagen metodik inkluderar villkor som tas upp i Ekobrottsmyndighetens vägledning “Förebygg arbetslivskriminalitet genom upphandling”.

Du erbjuds ett djupgående och ett proaktivt arbete mot arbetslivskriminalitet och för socialt ansvarstagande.

UPPHANDLINGSSTÖD

I samband med upphandling finns det vissa specifika risker som ska uppmärksammas, exempelvis risk för oskäliga arbetsvillkor. ANSVAR SÄKERHET ger dig stöd och råd för att identifiera kraven på arbetsrättsliga villkor samt övriga krav som bör finnas med. Detta med hänsyn till upphandlingens karaktär.

Vi erbjuder genomgång av avtal, för att ge förslag på förstärkande tilläggsskrivningar gällande socialt ansvar, krav och rätt att kontrollera samt konsekvenser såsom sanktioner och viten vid avvikelse. Vi erbjuder även hjälp med att lägga in förstärkande tilläggskrivelser i ditt standardavtal. Vi arbetar kontinuerligt och löpande med våra klausuler. Vi anpassar vi och uppdaterar våra klausuler för att täcka alla villkor, trots förändrande tillvägagångssätten hos oseriösa aktörer.

Concept_edited_edited_edited_edited.jpg
bottom of page