top of page

VD, STYRELSE OCH RÅDGIVARE

VD

Jessica Löfström

Jessica Löfström

Grundare av ANSVAR SÄKERHET och ExpanderaMera, Medaljör av Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj, SvD utmärkelse årets affärsbragd utdelad av prinsen, vinnare av Stora Säkerhetspriset.

Ledamot

Klas Friberg

Klas Friberg

Före detta Chef för Säkerhetspolisen (SÄPO), dessförinnan Regionpolischef Region Väst.

Senior Advisor

Håkan Syrén

Håkan Syrén

Sveriges överbefällhavare 2004-2009, ordförande Europeiska unionens militärkommitté 2009-2012.

Ledamot

Inga-Britt Ahlenius

Inga-Britt Ahlenius

Före detta Chef för Riksrevisionen, Undergeneralsekreterare i FN, chef på Finansdepartmentet.

Varför grundade du ANSVAR SÄKERHET?

Grunden till ANSVAR SÄKERHET lades under min tid som VD för byggbemanningsföretaget ExpanderaMera. ExpanderaMera upplevde precis som andra seriösa företag att den sunda konkurrens sattes ur spel med den kraftiga uppåtgående byggkonjunkturen som kom runt år 2014.

 

ExpanderaMera och andra seriösa företag hade svårt att konkurrera med den osunda och kriminella delen av byggsektorn som då närmast exploderade.

 

När vi tittade närmre på den nya, framför allt utländska konkurrensen, såg vi att det nästan alltid var kriminella upplägg bakom en fin, sofistikerad fasad. Ju mer vi utvecklade sättet att granska bolagen, desto mer kriminella upplägg hittade vi. En del av de företag vi granskade var och är fortfarande medlemmar i Svenskt Näringsliv via sitt medlemskap hos arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.

 

Vi lyfte ut konceptet ur Expanderamera och fördjupade arbetet. Vi finjusterade bakgrundskontroller, byggde modeller och processer för att kunna säkerställa säkra, trygga och vita verksamheter.

Vi initierade samverkan med myndigheter för att provtrycka modellen som vi utvecklat och testade den tillsammans med uppdragsgivare, där vi fick möjlighet att utvärdera modellen i skarpt läge.

När vi kände att allt var på plats, att modellen fungerade och när Inga-britt Ahlenius (Före detta Chef för Riksrevisionen, Undergeneralsekreterare i FN, chef på Finansdepartmentet) kom in i styrelsen, då lanserade vi ANSVAR SÄKERHET, i september 2020. I styrelsen finns nu även Klas Friberg (före detta chef för SÄPO) samt Håkan Syren (Sveriges före detta överbefällhavare, ordförande för Europeiska unionens militärkommitté) som senior advisor.

Varför tackade du ja till att bli styrelsemedlem på ANSVAR SÄKERHET?

Jag har under hela min karriär inom polis och säkerhetspolis framhållit att civilsamhället, näringsliv, branschorganisationer m m måste göra mer för att förebygga och förhindra brottslighet. Nu har jag, efter att jag avslutat min statliga anställning fått möjlighet att bidra till just detta genom engagemanget i ANSVAR SÄKERHET.

Hur kan du som styrelseledamot i ett snabbväxande säkerhetsbolag bidra till en tryggare Sverige?

Att förhindra fusk, ogynnsam konkurrens samt att förebygga brott är allas ansvar. Att ANSVAR SÄKERHET nu kan bidra till detta genom sin kloka affärsverksamhet är smart och viktigt.

Varför tror du att det behövs ett privat företag, detta är väl myndigheternas arbete att sköta?

Jag hoppas kunna ge bra strategiska råd till ledningen som bygger på min kunskap och erfarenhet. Dessutom hoppas jag kunna förmedla värdefulla kontakter till Ansvar Säkerhet.

Varför tackade du ja till att bli senior advisor på ANSVAR SÄKERHET?

Jag vill bidra till att minska ojämlikheter i samhället och osund människosyn. Tyvärr genomsyras bl a byggsektorn av bådadera  och ett krafttag måste ske. Det brådskar.

Hur kan du som senior advisor i ett snabbväxande säkerhetsbolag bidra till en tryggare Sverige?

Min bakgrund i myndighetssverige och internationella utblick kan vara relevant.

Jag kan också bidra med stöd i ledarskapsfrågor.

Varför tror du att det behövs ett privat företag, detta är väl myndigheternas arbete att sköta?

Det är uppenbart att olika statliga funktioner är underdimensionerade för att lösa uppgiften. Det är med stor säkerhet kostnadseffektivt för staten att ta stöd av ANSVAR SÄKERHET med dess väldefinierade åtgärder.

Därför har en privat aktör (ANSVAR SÄKERHET) en given plats i rollspelet mellan departement, myndigheter och näringsliv i denna aktuella och brådskande fråga.

Varför tackade du ja till att bli styrelseledamot på ANSVAR SÄKERHET?

Därför att ANSVAR SÄKERHETs mål att bistå sina kunder samtidigt är en väg att förbättra världen på samhällelig nivå - att eliminera arbetskriminalitet och exploatering av arbetskraft, skapa en sund konkurrens på marknaden.

Hur kan du som styrelseledamot i ett snabbväxande säkerhetsbolag bidra till en tryggare Sverige?

Genom att bjuda på livserfarenhet och kunskaper från mitt professionella liv - lång erfarenhet av ekonomisk analys och granskning.

Varför tror du att det behövs ett privat företag, detta är väl myndigheternas arbete att sköta?

Arbetet ute på fältet kräver inte bara kunskap utan också stor flexibilitet. Flexibilitet är inte och ska inte vara en myndighets främsta kännemärke, det är företaget bättre på.

bottom of page