top of page


Kära kunder, beställare och läsare! Här kommer månadsbrev för maj, med nya spännande nyheter och intressanta händelser!

ÅRSRAPPORT ”ARBETSLIVSKRIMINALITET 2022”


I april släppte ANSVAR SÄKERHET sin årsrapport ”Arbetslivskriminalitet 2022”. I årsrapporten sammanställs bristerna som ANSVAR SÄKERHET konstaterat under 2022 genom arbetsplats- och bakgrundskontroll. Bristerna är omfattande och arbetslivskriminaliteten är ett allvarligt problem på ett flertal av Sveriges arbetsplatser och inom olika branscher.

Det finns tydlig statistik som kan utläsas ur rapporten:

  • 89 % av de kontrollerade utländska bolagen har brutit mot utstationeringslagen genom att inte anmäla utstationering till Arbetsmiljöverket.

  • Var tredje arbetsplatskontroll avslöjade arbetskraft som inte hade rätt att vistas eller arbeta i Sverige.

  • Ca. 20 % av yrkesarbetarna fanns inte dokumenterade i personalliggaren vid arbetsplatskontroller.

  • 33 % av arbetsplatserna hade brister i inhägnaden.

  • Över 40 % av bolagen som bakgrundskontrollerades hade brister och avvikelser.

  • De mest förekommande avvikelserna vid bakgrundskontroller är arbetsmiljöbrister.


Sammanfattningsvis kan det konstateras att det krävs uppföljning och kontroll som sker innan och under projekten. Det krävs även kunskap för att hitta tecken och se risker med arbetslivskriminalitet. Det är frekventa tillvägagångssätt där bolagen använder sig av fina fasader. Det gäller att skrapa på ”den gröna bocken” och inte förlita sig enbart på digitala system.

Har du inte läst ANSVAR SÄKERHET´s årsrapport ”Arbetslivskriminalitet 2022”? Är du intresserad av att ta del av flera intressanta statistiska uppgifter ur rapporten och den verkliga problematiken med arbetslivskriminalitet? Skicka ett e-post meddelande till ANSVAR SÄKERHET och beställ rapporten utan kostnad: info@ansvarsakerhet.se


DEBATT ”STRYP PENGAR TILL GÄNGEN GENOM ATT KAPA SVARTJOBBEN”


Ur Dagens Nyheter Debatt, 26 april 2023, ”Stryp pengarna till gängen genom att kapa svartjobben”.

Signerad av ANSVAR SÄKERHET’s styrelse Jessica Löfström, Inga-Britt Ahlenius, Klas Friberg och Håkan Syrén.Artikeln bygger på statistik från årsrapport ”ARBETSLIVSKRIMINALITET 2022”. I debattartikeln tas diskussion upp om allvarliga brister som upptäcks på arbetsplatser.

Det diskuteras även om det svenska skuggsamhället och utnyttjande av arbetskraft som en del av den verkligheten som finns på många arbetsplatser i hela Sverige.


VÄLBESÖKT SEMINARIUM PÅ BYGGMÄSSAN GÖTEBORG 2023


Under Byggmässan i Göteborg har ANSVAR SÄKERHET presenterat sin årsrapport ”ARBETSLIVSKRIMINALITET 2022”. Under panelen bestående av Mattias Eklöf, operativ chef på Ansvar Säkerhet, Sara Jägermo, Fastighets- och Hållbarhetschef på Vacse AB, Klas Friberg, tidigare Säpo-chef och som nu är i styrelsen för Ansvar Säkerhet, Cecilia Strandberg, jurist och specialist sund konkurrens, Göteborgs stad, och Jessica Löfström, grundare av Ansvar Säkerhet diskuterades bland annat om vad som krävs för att motverka arbetslivskriminalitet. Under panelen konstaterades att det krävs ett gemensamt arbete då problem med arbetslivskriminalitet ett stort och utbrett, men det krävs även kunskap kring hur brottsligheten uppstår och hur kriminella tänker.Ur Byggvärlden, 26 april 2023, ”Illegal arbetskraft på var tredje arbetsplats”: Illegal arbetskraft på var tredje arbetsplats | Byggvärlden (byggvarlden.se)


EN ARTIKELSERIE OM ARBETSLIVSKRIMINALITET


”Jag vill påstå att det är en medveten strategi, i de allra flesta fall, så att de inte riskerar att passera tidsgränsen då de måste börja betala skatter och avgifter i Sverige” – Mattias Eklöf, operativ chef på ANSVAR SÄKERHET

Ur Byggindustrin, 4 maj 2023, ”Tidigare gränspolisen om illegal arbetskraft: Det är en medveten strategi”: Rapport för säkerhetsföretag ger mörk bild av byggbranschen - Byggindustrin

SVARTA FÖRHÅLLANDEN I EN VIT BYGGBRANSCH


Mattias Eklöf, operativ chef på ANSVAR SÄKERHET var inbjuden som gästtalare på tankesmedjan Säkerhets för Näringsliv, SNOS. Han delade med sig den omfattande och varierande nulägesbild av arbetslivskriminalitet samt talade om den utbredda problematiken där konkurrensen på marknaden ofta snedvrids.

Ur SecurityWorldMarket.com, 11 maj 2023,”Tema på SNOS-möte: Svarta förhållanden i en vit byggbransch” : Tema på SNOS-möte: Svarta förhållanden i en vit byggbransch | SecurityWorldMarket.com

Comments


bottom of page