top of page

JULHÄLSNING


Social hållbarhet på allvar

De flesta branscher har en del att lösa när det gäller social hållbarhet. Arbetet omfattar olika områden såsom diskriminering, arbetsolyckor, dåliga arbetsvillkor, arbetskraftsexploatering. Genom att ställa krav på egen verksamhet och hela leverantörskedjan kan våra verksamheter bidra till socialt hållbart samhälle.


Ansvar och brottsförebyggande arbete stävjar oseriositet i branschen och leder till bekämpning av ekonomisk brottslighet, illegal eller svart arbetskraft, arbetsmiljöbrott och människoexploatering. Alla verksamheter spelar en oerhört viktig roll för att bidra till social hållbarhet. Varje kontroll, varje riskbedömning som utförs inom verksamhet leder till att risker med oseriösa aktörer minskar och utsatthet för illojal konkurrens reduceras.


Kravställning, kontroll, granskningar samt uppföljning av leverantörer är en förutsättning för en god affärsrelation som verkar avhållande på oseriösa aktörer och medför att seriösa aktörer kommer in i projektet. Dessutom bidrar verksamheten till arbetet med socialt ansvar och uppfyllande av krav för att nå potentialen i de kommande EU kraven, CSRD, CSDDD.


För oss på ANSVAR SÄKERHET är det viktigt att hjälpa verksamheter att identifiera sociala hållbarhetsrisker i projekten och säkerställa att tillsammans kan vi bidra till ett socialt hållbart samhälle och sunda branscher. Vi vill att år 2024 ska präglas av ett intensivt arbete för schyssta arbetsrättsliga villkor, trygga, vita och säkra arbetsplatser. Detta kan vi uppnå tillsammans med er som vill finna effektiva lösningar på de utmaningarna som finns idag i de flesta branscherna. Tillsammans skapar vi en transparent och socialt hållbar marknad, fri från svartarbete och arbetskraftsexploatering.


Vi finns för er !

Även om det är julledighet och nytt år på språng så finns vi tillgängliga och redo att hjälpa er. Önskar ni komma i kontakt med oss under julledigheterna gällande bakgrundskontroller, arbetsplatskontroller, upphandlingsstöd eller rådgivning kontakta oss på info@ansvarsakerhet.se.

Commentaires


bottom of page