top of page
IMG_1061_edited_edited.jpg

ARBETSPLATSKONTROLL

ANSVAR SÄKERHET erbjuder arbetsplatskontroller i bygg-, transport-, städbranschen samt gröna näringen där vi följer upp att avtal, lagar och regler följs.

 

Arbetsplatskontrollerna är alltid oanmälda och genomförs av certifierade kontrollanter. För oss på ANSVAR SÄKERHET är det viktigt med rätt kompetens och våra kontrollanter har tidigare arbetat som poliser, gränspoliser, på arbetsmiljöverket och skatteverket. Våra kontrollanter har därmed förutom gedigen erfarenhet även relevant utbildning i gällande lagstiftning, skatte- och arbetsmiljöregler. Kontrollerna utförs på ett vänligt, respektfullt sätt och med hänsyn för den enskilde

 

Med lång arbetserfarenhet från myndigheter -  polis, gränspolis, säkerhetspolis, underrättelse, arbetsmiljöverket, säkerhets- och byggbranschen kan vi garantera hög kvalité vid våra kontroller.

 

Arbetsplatskontroller är ett verktyg mot arbetslivskriminalitet och osunda arbetsvillkor. Arbetsplatskontrollen består av många komplexa steg och en korrekt utförd arbetsplatskontroll kräver djupgående granskning, bearbetning och utredning i ett efterarbete av data som samlats in under arbetsplatskontrollen. För att kunna garantera fullständighet av information i våra rapporter kontrollerar vi alltid identiteter och behörigheter. Vi kontrollerar arbetsmiljö så att arbetsgivare och andra som ansvarar för arbetsmiljö lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen och relevanta föreskrifter.

ANSVAR SÄKERHET är ackrediterade av ID06.

ID06.png

Vi kontrollerar att

  • skalskydd finns för att inga obehöriga ska ta sig in på arbetsplatsen

  • kontroll av hård och mjukvara på personalliggarsystemet

  • rätt identitet på personal genom digital kontroll som är ackrediterad av ID06.

  • rätt underentreprenörer finns på arbetsplatsen

  • utländsk arbetskraft har arbetstillstånd

  • kritiska risker i arbetsmiljön

  • gällande avtal och lagar följs

bottom of page