top of page
IMG_1061_edited_edited.jpg

ARBETSPLATSKONTROLL

ANSVAR SÄKERHET erbjuder arbetsplatskontroller i bygg-, transport-, städbranschen samt gröna näringen där vi följer upp att avtal, lagar och regler följs.

Arbetsplatskontroller är ett verktyg mot arbetslivskriminalitet och osunda arbetsvillkor.

 

Arbetsplatskontrollerna sker alltid oanmält för arbetsplatsen och genomförs av våra certifierade kontrollanter. För oss på ANSVAR SÄKERHET är det viktigt med rätt kompetens och våra kontrollanter har tidigare arbetat som poliser, gränspoliser, på Arbetsmiljöverket och Skatteverket. Våra kontrollanter har därmed förutom gedigen erfarenhet även relevant utbildning i gällande lagstiftning, skatte- och arbetsmiljöregler.

 

Med lång arbetserfarenhet från myndigheter - polis, gränspolis, säkerhetspolis, underrättelse, arbetsmiljöverket, säkerhets- och byggbranschen kan vi garantera hög kvalité vid våra kontroller. Kontrollerna utförs på ett vänligt, respektfullt sätt och med hänsyn för den enskilde.

ID06.png

Vi erbjuder två typer av arbetsplatskontroller:

Administrativ arbetsplatskontroll

 

Administrativ arbetsplatskontroll baserar på en utredning och utvärdering av data som arbetsplatsens personalliggare samlar upp. Via ett utdrag på en ögonblicksbild av arbetsplatsens personalliggare kommer inloggade personer och bolag sedan kontrolleras i ett efterarbete gentemot regelverk, lagstiftning och kontraktsvillkor. Även en effektiv kontroll av skalskydd/inhägnad och arbetsmiljö genomförs. Uppgifter utvärderas sedan gentemot regelverk, lagstiftning och kontraktsvillkor. Administrativ arbetsplatskontroll utgör en bra indikation och ett underlag för vidare åtgärder. Efter utvärdering lämnas rekommendationer och åtgärder som planeras utifrån eventuellt upptäckta avvikelser.

 

Komplett arbetsplatskontroll

 

Allt som den Administrativa arbetsplatskontrollen innefattar, ingår även i en Komplett arbetsplatskontroll. Förutom detta utför våra certifierade kontrollanter med utsedd teamledare bland annat en kontroll av inloggade personer i personalliggaren, som vi även stämmer av mot de vi påträffar på plats. En komplett arbetsplatskontroll består av fler kontrollpunkter och ID06-kortkontroll är bara en del av genomförandet då fler relevanta kontrollpunkter bör tas i beaktande. För att kunna garantera en fullständighet av information i våra rapporter kontrollerar vi alltid identiteter och behörigheter. Detta kräver sedan en djupgående granskning, bearbetning och utredning i ett efterarbete av data som samlats in under arbetsplatskontrollen. Uppgifter utvärderas sedan gentemot regelverk, lagstiftning och kontraktsvillkor.

Beställ broschyren "Komplett Arbetsplatskontroll" genom att mejla till info@ansvarsakerhet.se

 

Efterarbete & Rapport

Efter en arbetsplatskontroll påbörjas efterarbetet med bearbetning av all data som samlats in från samtliga kontrollpunkter. Vi sammanställer datan i en rapport och därmed genomförs en riskanalys där en bedömning framställs utifrån eventuella brister och lag- eller avtalsbrott. I rapporten ger vi kunden rekommendationer på åtgärder utifrån allvarlighet av eventuella avvikelser samt förslag på förbättringsmöjligheter.

Vi erbjuder även med överenskommelse med kund, kontroll av A1-intyg och annan dokumentation så som lönespecifikationer, samt fortsatt granskning av exempelvis enskilda underentreprenörer.

bottom of page